VÄLKOMMEN

VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN BERSBO KOPPARGRUVOR

Vårt syfte är att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle och att utveckla besöksnäringen i området.

Bersbo är en unik och fortfarande till stora delar bevarad miljö. Bersbo har med sina rika kopparfyndigheter varit själva tyngdpunkten i traktens historia. Vi vill lyfta fram och bevara inte bara de byggnader som finns kvar utan också spåren efter alla de människor som har levt och verkat här genom århundraden.

Vi hoppas att många vill stödja oss i detta arbete. Du kan bli medlem i föreningen genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgironr 550-9856. Man kan också swisha till nummer 1230516138 . Uppge namn och adress samt gärna en mailadress så att vi kan hålla Dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel som vi lämnade in 2015 har äntligen blivit beviljad!!  Vi har inte fått hela det ansökta beloppet, men tillräckligt för de första två etapperna, de som handlar om att  rädda laven åt eftervärlden. Vi kommer att fortsätta att ansöka medel för att utvecklingen till ett spännande och intressant besöksmål inte ska stanna vid en räddad lave.

Läs mer här