Stolpladan

Vi hade en vision av att det behövdes något mer vid Adelswärds schakt för att göra gruvlaven till det attraktiva besöksmål den förtjänar att vara. Historiskt har det legat fler byggnader på platsen. Vår vision var en enkel men vacker stolplada där man kan samlas, ha guidningar under tak eller sitta och fika vid besöket. Visionen har nu blivit verklighet tack vare att vi beviljades medel från Leader Folkungaland. De skickliga timmerhantverkarna från Kroksjöns trähantverk utförde bygget.