Restaureringsprojektet

Det händer fantastiska saker!

tidningen

2018:

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel som vi lämnade in 2015 har äntligen blivit beviljad!!  Vi har inte fått hela det ansökta beloppet, men tillräckligt för de första två etapperna, de som handlar om att  rädda laven åt eftervärlden. Vi kommer att fortsätta att ansöka medel för att utvecklingen till ett spännande och intressant besöksmål inte ska stanna vid en räddad lave.

2021:

Restaureringsprojektet är nu i sin slutfas. En dokumentationsrapport kommer så småningom att tryckas upp till försäljning. Vill man förbeställa denna kan man skicka ett mail till info@bersbokoppargruvor.se så reserverar vi ett ex.

Vi har också fått stödmedel beviljade för tjärning av de nya fasadspånen samt balustrader på laven vid Adelswärds schakt.

2022:

Restaureringen är nu slutförd, laven är tjärad en första gång och balustraderna monterades i början av april 2022. Nu återstår lite ytterligare säkerhetsanordningar innan vi kan öppna Laven för besökare.

En stolplada kommer att uppföras under hösten så att guidningar och fikastunder kan hållas under tak.

Vår insamling är fortfarande aktuell, vill man ha sitt eller företagets namn på en plakett i den restaurerade laven är det alltså inte för sent, och blanketterna nedan är fortfarande giltiga.

BERSBO Sponsor

BERSBO Sponsor in english

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

Du kan också följa arbetet med restaureringen på Facebook-sidan ”restaureringen av gruvlaven över Adelswärdska schaktet”

MÖT VÅRA ENTREPRENÖRER

Hälsningar från styrelsen i Föreningen Bersbo koppargruvor

Bersbo blankett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.