Balustrader

Som avslutning på restaureringen kröntes Laven åter med balustrader och är därmed helt återställd till sitt ursprungliga skick.

Arbetet utfördes av Gunnar Zackrisson, Byggtradition i Småland AB. Antikvarisk expert var Per Zackrisson, Tekniktradition AB.

Arbetet kunde utföras med medel från Länsstyrelsen i Östergötland samt EUs fond för Landsbygdsutveckling. Vi sänder också ett alldeles särskilt tack till Karl-Axel Axelsson som generöst bidrog med medel vilka kunde användas för att täcka det egna kapital föreningen behövde sätta in i projektet.