Byggnadsvård

Bersbo gruvfält

I Bersbo by har mycket av bebyggelsen rivits men den bebyggelse som ännu finns kvar har sitt ursprung i gruvdriftens glansperiod i mitten av 1800-talet. Här finns fortfarande en miljö med rader av gruvarbetarbostäder (9 av 17 finns kvar).  Några av de övriga byggnaderna finns också bevarade, t ex skolan och lärarbostaden (som ursprungligen var bostad åt gruvfogden och är äldre än de övriga byggnaderna). Två gruvlavar finns kvar, Storgruvans lave som är restaurerad, och laven över Adelswärdska schaktet som ännu ej är åtgärdad.

I Föreningen Bersbo koppargruvor har vi ett projekt som handlar om att laven över Adelswärdska schaktet måste restaureras snarast. Vi har ansökt om byggnadsvårdsbidrag hos länssyrelsen men fick tyvärr avslag första året (2015). Vi kommer naturligtvis inte att ge upp utan lämnar en ny ansökan nästa säsong. I kontakten med länsstyrelsen har vi fått veta att en förutsättning för byggnadsvårdsbidrag är att vi kommer upp med en större del egen finansiering. Vi kommer därför att använda vår kreativitet och envishet till att hitta extern finansiering från så många olika håll som möjligt. Vi välkomnar tacksamt alla idéer och uppslag som läsarna av denna text kan komma på!

_________________________________________________________________________

 

Sammanfattning av Lena Grönlund Myrbergs skrift om gruvlavarna vid Bersbo gruvfält. Hela rapporten kan du läsa om du klickar på länken Rapport Lavbyggnaderna vid Bersbo Gruvfält

Gruvlavarna vid Bersbo gruvfält

Något slag överbyggnad över gruvschakt har funnits länge inom bergsbruket men de tycks inte ha varit speciellt framträdande byggnader innan 1800-talet. Då behövde de, på grund av mekaniken, bli större och därmed började synas allt bättre och blev så småningom symboler för en gruva eller ett gruvområde.

De två kvarvarande gruvlavarna i Bersbo är båda vackra exempel på bruksbyggnader från sena 1800-talet/början 1900-talet. Deras betydelse som symboler och landmärken för gruvfältet är nästan omätbara då de är så gott som de enda synliga lämningarna efter flera hundra års gruvdrift i en trakt där den en period bodde över tusen personer.

Storgruvelaven har ett tydligt arkitektoniskt uttryck som går utöver det rent praktiska. Den är konstruerad för att synas och för att visa hur framgångsrikt Kopparverket var som Sveriges viktigaste koppargruva vid mitten av 1800-talet. Men vad man inte visste var att laven från 1870 istället markerade slutet på storhetstiden. Ett par årtionden senare gjordes en satsning på en ny fyndighet. Det var en stor investering med den allra modernaste tekniken som kröntes av en arkitektritad lave i ålderdomlig stil.

Det som också är speciellt med Bersbo-lavarna att de hitintills bevarats så långt efter det att verksamheten lades ner och att de har en sådan påkostad och intressant arkitektur. Vilka var inspirationskällorna till utformningen för byggmästare eller arkitekten?

 

Lena Grönlund Myrberg

antikvarie

2014-09-29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.