Tjärning av fasadspån

Arbetet har utförts av Kyrktak bygg och konsult AB med projektstöd från EU samt byggnadsvårdsmedel från Länsstyrelsen i Östergötland, samt eget kapital från Föreningen Bersbo koppargruvor. Resultatet blev ett helt nytt uttryck på Laven där de vitmålade fönstren framträder på ett slående sätt. Tjärningen är viktig för att förlänga livslängden på fasadspånen och kommer att behöva upprepas.