laven över Adelswärdska schaktet

Det händer fantastiska saker!
NU gäller det att alla vi som har Bersbo i våra hjärtan gör allt vi kan för att rädda laven över Adelswärdska schaktet!

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel som vi lämnade in 2015 har äntligen börjat handläggas. Och i våra kontakter med handläggarna får vi oerhört positiva signaler!! Det verkar absolut fullt möjligt att vi kommer att bli beviljade tillräckligt med stödpengar för att inte bara rädda laven åt eftervärlden utan också att göra den till ett spännande och intressant besöksmål.

Beslut kommer att fattas i mitten av september. Ett villkor för stöd är att vi till dess kan få ihop ett eget kapital motsvarande 10% av stödbeloppet. Så stödbeloppet är ju på så vis också beroende av hur mycket vi lyckas skrapa ihop…..

Vi har delat upp vår ansökan i olika etapper där varje etapp avslutas på en nivå där laven är fullt användbar.

Läs om etapperna här:

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

Vi planerar ett informationsmöte torsdagen den 7 september kl 18.30 i Åtvidabergs hembygdsgård.  Gunnar Zackrisson, Svensk Byggtradition AB, som är den som kommer att ansvara för restaureringen, kommer att närvara.

Nu gäller det att vi alla funderar på vilka kontakter vi har som kan tänkas vilja bidra till att göra verklighet av detta!!

Hälsningar från styrelsen i Föreningen Bersbo koppargruvor

Bersbo blankett

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.