Möt våra entreprenörer

MÖT VÅRA ENTREPRENÖRER

Här på sidan kommer vi under arbetets gång att fortlöpande presentera de entreprenörer som arbetar på platsen.

Del 1.

Svensk Byggtradition AB

Först ut att bli presenterade är våra huvudsakliga entreprenörer: Per och Gunnar Zackrisson, männen bakom företaget Svensk Byggtradition AB. Företaget har specialiserat sig på att restaurera gamla industribyggnader i trä.

Per och Gunnar har sin bas i Småland, i trakten kring Aneby, men arbetar även med uppdrag i Östergötland. På senare tid har deras största uppdrag varit arbetena med Hävla kvarn.

2014 var det Per som drev företaget.  Han gjorde den besiktning av laven som resulterade i en rapport som vi sedan har använt som underlag för vår ansökan om ekonomiskt stöd för att restaurera laven. Rapportens slutsats var att det går att restaurera laven, men det är bråttom, och det är svårt.

Under Länsstyrelsens handläggningstid har det varit ett generationsskifte i företaget och nu är det sonen Gunnar som har tagit över. Det är han som nu kommer att anta utmaningen att skarva rötskadade stolpar och bjälkar i byggnaden. Per kommer att finnas med i arbetena, och det är han som har ansvaret för att arbetet utförs byggnadsantikvariskt korrekt.

Per och Gunnar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.