Alla inlägg av Bersbo koppargruvor

insamlingen för att rädda laven över Adelswärdska schaktet

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

 

Arbetet  med laven kommer att ske i etapper där varje etapp får ett avslut på en nivå som lämnar laven i ett brukbart skick som ett trevligt besöksmål.

Etapp 1

Byte av rötskadade delar . Nermontering, renovering och återmontering  av linhjul. Återställande av taket till ursprungligt skick.

Göra laven tillgänglig med väg, parkeringsplats och ramp fram till laven.

Installation av el till tomtgräns.

Etapp 2

Byte av fasadspån.

Renovering/nytillverkning av fönsterbågar av fönster med gammalt glas.

Etapp 3

Trappor och avsatser inne i laven.

Etapp 4

En plats för information och guidning i form av en stolplada med utställning och bänkar.

Etapp 5

Renovering/nytillverkning av hiss enligt gammal modell.

Etapp 6

Underjordiskt rum med museum och installationer med ljud och bild.

Etapp 7

Dokumentärfilm

uppdatering om insamlingen:

Den vänstra stapeln illustrerar hur mycket vi behöver samla in för att vara berättigade till stöd för de olika etapperna i restaureringen. Vi är på god väg!!

diagram

 

 

laven över Adelswärdska schaktet

Det händer fantastiska saker!
NU gäller det att alla vi som har Bersbo i våra hjärtan gör allt vi kan för att rädda laven över Adelswärdska schaktet!

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel som vi lämnade in 2015 har äntligen börjat handläggas. Och i våra kontakter med handläggarna får vi oerhört positiva signaler!! Det verkar absolut fullt möjligt att vi kommer att bli beviljade tillräckligt med stödpengar för att inte bara rädda laven åt eftervärlden utan också att göra den till ett spännande och intressant besöksmål.

Beslut kommer att fattas i mitten av september. Ett villkor för stöd är att vi till dess kan få ihop ett eget kapital motsvarande 10% av stödbeloppet. Så stödbeloppet är ju på så vis också beroende av hur mycket vi lyckas skrapa ihop…..

Vi har delat upp vår ansökan i olika etapper där varje etapp avslutas på en nivå där laven är fullt användbar.

Läs om etapperna här:

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

Vi planerar ett informationsmöte torsdagen den 7 september kl 18.30 i Åtvidabergs hembygdsgård.  Gunnar Zackrisson, Svensk Byggtradition AB, som är den som kommer att ansvara för restaureringen, kommer att närvara.

Nu gäller det att vi alla funderar på vilka kontakter vi har som kan tänkas vilja bidra till att göra verklighet av detta!!

Hälsningar från styrelsen i Föreningen Bersbo koppargruvor

Bersbo blankett

 

Trädgårdsdag 4 juni 2017

Öppna trädgårdar utmed sträckan Björsäter – Värna – Bersbo

Bersbogrönt på torget vid Storgruvans lave. Vi välkomnar alla som vill sälja, köpa eller byta växter. Försäljare med F-skattsedel på sin verksamhet betalar 200 kr för en plats på torget. Privatpersoner får stå gratis och kan dyka upp utan föranmälan. Ta med eget bord. Vill man låna bord av oss kostar det 100 kr.

2017a

karta-17

Mer info om Trädgårdsdagen finns under fliken Aktiviteter

Kvällsvandring med Gruvfrun

Föreningen Bersbo koppargruvor har deltagit i VisitÖstergötlands arrangemang #Utflykta2016 med en Kvällsvandring med Gruvfrun. Det blev väldigt lyckat, våra vandringar var fullbokade och vi kommer att fortsätta med detta i någon form åtminstone en gång om året.

2017 blir vandringen den 16, 17 och 18 september.

http://www.visitostergotland.se/sv/products/215257/Kvallsvandring-med-Gruvfrun/

 

2016 års tema för Utflykta gick under arbetsnamnet; ”Mörkt, kusligt och mystiskt” eller ”The Dark side of Östergötland”, och det passade ju oss ypperligt ;) .

Bersbo koppargruvor är en spännande miljö som berättar om vår bygds industrihistoria. Vi samlas vid Storgruvans lave och får en liten berättelse om gruvornas historia. Gruvfrun hämtar oss och för oss ut på en spännande vandring i mörkret. Vi gör några stopp utefter vägen och får höra berättelser om tragiska livsöden ur gruvsamhällets historia. Vid slutet av vandringen får vi fika och lättare förtäring.

Vi går i mörker genom terräng. Medtag egen ficklampa. Barn under 15 år får ej deltaga utan medföljande föräldrar. Förboka via mail info@bersbokoppargruvor.se . Pris 50:- per person, familj 200:- .

Vandringen skedde vid tre tillfällen 2016: den 23 april, den 17 augusti och den 17 september. Samling kl 20.00. Vi tror att det tar ca en och en halv timme. Man kan anmäla sig via kontaktformuläret på hemsidan.

kvällsvandring

 

Trädgårdsdag

Trädgårdsdag 2106

Vår årliga Trädgårdsdag är nu en etablerad tradition. Alla som vill är välkomna att komma till torget vid Storgruvans lave för att köpa, byta och sälja växter av olika slag. Tag med ett eget bord eller kontakta oss i föreningen för att låna bord. Trädgårdsdagen går av stapeln första helgen i juni varje år. 2016 blev en succé! Välkomna 2017 igen!

karta-16

1 Sissi Stahli skulpturträdgård
2 Öppen trädgård, Lövingsborg
3 Öppen trädgård, Skogstorp
4 Djurgård med klappvänliga djur, Björkhult
5 Öppen trädgård, Vitvassa
6 Herrsäters gård, café och gårdsbutik
7 Djurgård med gamla lantraser, Kungsviks gård, uppvisning med bågskytte till häst kl 14-16
8 Öppen trädgård, Bersbo lärarbostad, fika, visning av hur man gör en odlingslimpa
9 BERSBOGRÖNT köp byt och sälj växter på torget vid gruvtornet