Alla inlägg av Bersbo koppargruvor

insamlingen för att rädda laven över Adelswärdska schaktet

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

 

Arbetet  med laven kommer att ske i etapper där varje etapp får ett avslut på en nivå som lämnar laven i ett brukbart skick som ett trevligt besöksmål.

Etapp 1

Byte av rötskadade delar . Nermontering, renovering och återmontering  av linhjul. Återställande av taket till ursprungligt skick.

Göra laven tillgänglig med väg, parkeringsplats och ramp fram till laven.

Installation av el till tomtgräns.

Etapp 2

Byte av fasadspån.

Renovering/nytillverkning av fönsterbågar av fönster med gammalt glas.

Etapp 3

Trappor och avsatser inne i laven.

Etapp 4

En plats för information och guidning i form av en stolplada med utställning och bänkar.

Etapp 5

Renovering/nytillverkning av hiss enligt gammal modell.

Etapp 6

Underjordiskt rum med museum och installationer med ljud och bild.

Etapp 7

Dokumentärfilm

uppdatering om insamlingen:

Den vänstra stapeln illustrerar hur mycket vi behöver samla in för att vara berättigade till stöd för de olika etapperna i restaureringen. Vi är på god väg!!

diagram

 

 

laven över Adelswärdska schaktet

Det händer fantastiska saker!
NU gäller det att alla vi som har Bersbo i våra hjärtan gör allt vi kan för att rädda laven över Adelswärdska schaktet!

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel som vi lämnade in 2015 har äntligen börjat handläggas. Och i våra kontakter med handläggarna får vi oerhört positiva signaler!! Det verkar absolut fullt möjligt att vi kommer att bli beviljade tillräckligt med stödpengar för att inte bara rädda laven åt eftervärlden utan också att göra den till ett spännande och intressant besöksmål.

Beslut kommer att fattas i mitten av september. Ett villkor för stöd är att vi till dess kan få ihop ett eget kapital motsvarande 10% av stödbeloppet. Så stödbeloppet är ju på så vis också beroende av hur mycket vi lyckas skrapa ihop…..

Vi har delat upp vår ansökan i olika etapper där varje etapp avslutas på en nivå där laven är fullt användbar.

Läs om etapperna här:

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

Vi planerar ett informationsmöte torsdagen den 7 september kl 18.30 i Åtvidabergs hembygdsgård.  Gunnar Zackrisson, Svensk Byggtradition AB, som är den som kommer att ansvara för restaureringen, kommer att närvara.

Nu gäller det att vi alla funderar på vilka kontakter vi har som kan tänkas vilja bidra till att göra verklighet av detta!!

Hälsningar från styrelsen i Föreningen Bersbo koppargruvor

Bersbo blankett

 

Trädgårdsdag 4 juni 2017

Öppna trädgårdar utmed sträckan Björsäter – Värna – Bersbo

Bersbogrönt på torget vid Storgruvans lave. Vi välkomnar alla som vill sälja, köpa eller byta växter. Försäljare med F-skattsedel på sin verksamhet betalar 200 kr för en plats på torget. Privatpersoner får stå gratis och kan dyka upp utan föranmälan. Ta med eget bord. Vill man låna bord av oss kostar det 100 kr.

2017a

karta-17

Mer info om Trädgårdsdagen finns under fliken Aktiviteter