Kategoriarkiv: Nyheter

insamlingen för att rädda laven över Adelswärdska schaktet

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

 

Arbetet  med laven kommer att ske i etapper där varje etapp får ett avslut på en nivå som lämnar laven i ett brukbart skick som ett trevligt besöksmål.

Etapp 1

Byte av rötskadade delar . Nermontering, renovering och återmontering  av linhjul. Återställande av taket till ursprungligt skick.

Göra laven tillgänglig med väg, parkeringsplats och ramp fram till laven.

Installation av el till tomtgräns.

Etapp 2

Byte av fasadspån.

Renovering/nytillverkning av fönsterbågar av fönster med gammalt glas.

Etapp 3

Trappor och avsatser inne i laven.

Etapp 4

En plats för information och guidning i form av en stolplada med utställning och bänkar.

Etapp 5

Renovering/nytillverkning av hiss enligt gammal modell.

Etapp 6

Underjordiskt rum med museum och installationer med ljud och bild.

Etapp 7

Dokumentärfilm

uppdatering om insamlingen:

Den vänstra stapeln illustrerar hur mycket vi behöver samla in för att vara berättigade till stöd för de olika etapperna i restaureringen. Vi är på god väg!!

diagram