VÄLKOMMEN

VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN BERSBO KOPPARGRUVOR

Vårt syfte är att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle och att utveckla besöksnäringen i området.

Bersbo är en unik och fortfarande till stora delar bevarad miljö. Bersbo har med sina rika kopparfyndigheter varit själva tyngdpunkten i traktens historia. Vi vill lyfta fram och bevara inte bara de byggnader som finns kvar utan också spåren efter alla de människor som har levt och verkat här genom århundraden.

Vi hoppas att många vill stödja oss i detta arbete. Du kan bli medlem i föreningen genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgironr 550-9856. Man kan också swisha till nummer 1230516138 . Uppge namn och adress samt gärna en mailadress så att vi kan hålla Dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

Och det händer fantastiska saker!!
NU gäller det att alla vi som har Bersbo i våra hjärtan gör allt vi kan för att rädda laven över Adelswärdska schaktet! Det är nu, sommaren 2017, som det avgörs om laven kommer att kunna bevaras för framtiden eller inte…..

Läs mer här

Här finns en blankett för blivande sponsorer:    BERSBO Sponsor

English version:  BERSBO Sponsor in english

Och här är en beskrivning av hur vi delar in arbetet i olika etapper:

Restaurering av laven över Adelswärdska schaktet

Vi samarbetar med FUPMS200