VÄLKOMMEN

VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN BERSBO KOPPARGRUVOR

Vårt syfte är att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle och att utveckla turistnäringen i området.

Bersbo är en unik och fortfarande till stora delar bevarad miljö. Bersbo har med sina rika kopparfyndigheter varit själva tyngdpunkten i traktens historia. Vi vill lyfta fram och bevara inte bara de byggnader som finns kvar utan också spåren efter alla de människor som har levt och verkat här genom århundraden.

Vi hoppas att många vill stödja oss i detta arbete. Du kan bli medlem i föreningen genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgironr 550-9856.Uppge namn och adress samt gärna en mailadress så att vi kan hålla Dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.