Verksamhet

På årsmötet 2015 beslutade vi om fyra verksamhetsområden som
föreningen ska arbeta med:
Historia
Personhistoria – de som bott och verkat i Bersbo och med anknytning till gruvan
Bilder – ta tillvara och visa fram det omfattande bildmaterial som faktiskt finns
Teknikhistoria
Gruvdriftens spår och påverkan på den omgivande bygden
Byggnadsvård
Gruvlavarnas bevarande för framtiden
Byns och gruvarbetarbostädernas bevarande för framtiden (skydd och framtida
stöd)
Besöksnäring
Guidning
Skyltning och tillgänglighet
Event t ex julmarknad, trädgårdsdag
Marknadsföring
Att synas i media
Synlighet på Facebook

 

LITE OM BAKGRUNDEN

 Föreningen bildades i maj 2014.

Föreningens första aktivitet var att ansöka om en förstudiecheck i projektet Leader Sommenbygd. Ungefär så här formulerade vi oss i ansökan:

”Förstudien skall skapa ett nätverk för en utveckling av turismen i och omkring Bersbo gruvsamhälle, samt utreda huruvida det är möjligt att rädda den förfallna laven över Adelswärdska schaktet. Projektet har initierats av Turistbyrån i Åtvidaberg som upptäckt att gruvsamhället är en outnyttjad resurs i den lokala turismen, samt av lokalt engagerade personer som vill rädda gruvsamhället för framtiden. Projektet ska drivas av den nybildade Föreningen Bersbo koppargruvor. Projektet innehåller tre viktiga aktiviteter:

Besiktning av laven över Adelswärdska schaktet för att utröna om det är möjligt att renovera den.

Konferens med lokala aktörer inom turism för att undersöka möjligheterna för ett framtida samarbete inom turism.

 Deltagande i Östgötadagarna  den 6-7 september för att undersöka intresset hos allmänheten samt nå ut med vårt projekt till allmänheten.”

Vi blev beviljade en förstudiecheck på 50000 kronor. Max 50% av stödet fick användas till en konsult. Vår konsult var Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, som har besiktigat laven över Adelswärdska schaktet. Hans besiktning resulterade i en utförlig rapport.

 Resterande del av stödet använde vi för att skapa ett nätverkssamarbete inom turism i närområdet.

Dessutom utförde föreningens medlemmar  ideellt arbete till ett motsvarande värde, dvs 50000 kronor där varje timme värderades till 175 kronor.

Vår förstudie är nu redovisad och utbetald. Vi har använt rapporten från Per Zackrisson som underlag i vår ansökan till länsstyrelsen för byggnadsvårdsmedel för restaurering av laven över Adelswärdska schaktet.