VÄLKOMMEN

VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN BERSBO KOPPARGRUVOR

 

 

Vårt syfte är att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle och att utveckla besöksnäringen i området.

Bersbo är en unik och fortfarande till stora delar bevarad miljö. Bersbo har med sina rika kopparfyndigheter varit själva tyngdpunkten i traktens historia. Vi vill lyfta fram och bevara inte bara de byggnader som finns kvar utan också spåren efter alla de människor som har levt och verkat här genom århundraden.

Vi hoppas att många vill stödja oss i detta arbete. Du kan bli medlem i föreningen genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgironr 550-9856. Man kan också swisha till nummer 1230516138 . Uppge namn och adress samt gärna en mailadress så att vi kan hålla Dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

Vår ansökan om stöd från EUs stöd för landsbygdsutveckling samt Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel för att restaurera gruvlaven över Adelswärds schakt blev beviljad 2018. Arbetet med att restaurera Laven har pågått under flera år och är nu avslutat. Läs mer på vår Facebook sida ”Restaureringen av gruvlaven över Adelswärds schakt” 

Vi kommer att fortsätta utvecklingen. Ett spännande och intressant besöksmål ska inte stanna vid en räddad lave.

Vi har också restaurerat den kalvande stödmuren vid Storgruvan. Storgruvans lave

Vi har också genomfört ett projekt med tjärning av de nya fasadspånen samt balustrader på laven vid Adelswärds schakt.

I ett annat projekt har vi restaurerat Kruthuset där den raserade muren är återställd och putsad samt taket återställt i nyskick med likadana falsade plåtar som de ursprungliga. Slutligen var det dags för utvändig avfärgning.

Samtliga dessa projekt finansieras av stödmedel från Länsstyrelsen, enheten för plan och kultur, samt EU projektstöd för landsbygdsutveckling.

Vi har också med hjälp av medel från Leader Folkungaland låtit uppföra en stolplada vid Adelswärds schakt så att besökare kan fika och guidas under tak.

Det har varit intensiva år!!

Läs mer här