Senaste nytt

Föreningens första aktivitet var att ansöka om en förstudiecheck i projektet Leader Sommenbygd. Ungefär så här formulerade vi oss i ansökan:

”Förstudien skall skapa ett nätverk för en utveckling av turismen i och omkring Bersbo gruvsamhälle, samt utreda huruvida det är möjligt att rädda den förfallna laven över Adelswärdska schaktet. Projektet har initierats av Turistbyrån i Åtvidaberg som upptäckt att gruvsamhället är en outnyttjad resurs i den lokala turismen, samt av lokalt engagerade personer som vill rädda gruvsamhället för framtiden. Projektet ska drivas av den nybildade Föreningen Bersbo koppargruvor. Projektet innehåller tre viktiga aktiviteter:

Besiktning av laven över Adelswärdska schaktet för att utröna om det är möjligt att renovera den.

Konferens med lokala aktörer inom turism för att undersöka möjligheterna för ett framtida samarbete inom turism.

 Deltagande i Östgötadagarna  den 6-7 septemberför att undersöka intresset hos allmänheten samt nå ut med vårt projekt till allmänheten.”

Vi har nu fått beskedet att vi är beviljade en förstudiecheck på 50000 kronor. Max 50% av stödet får användas till en konsult. Vår konsult är Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, som har besiktigat laven över Adelswärdska schaktet.

 Resterande del av stödet ska vi använda för att skapa ett nätverkssamarbete inom turism i närområdet.

Dessutom måste föreningens medlemmar utföra ideellt arbete till ett motsvarande värde, dvs 50000 kronor där varje timme värderas till 175 kronor. Det ideella arbetet gör vi till stor del med aktiviteter inom marknadsföring av projektet, t ex genom deltagande i Östgötadagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.